STILS

Dizainere ELĪNA PĒTERSONE
  • Dizainere ELĪNA PĒTERSONE

Kolekcijas nosaukums Observation
Ideja Pilsētā mēs esam vērotāji un tie, kurus vēro. Šīs dažādās mijiedarbības formu sajūtas pārnestas kolekcijas materialitātē. Kolekcijas izstrādē integrēti ilgtspējas principi, tā veidota pēc 4x4 kapsulas principiem.

  • Dizaineres Bodijs - MADARA DĀVIDA. Zābaki & tilla blūze - LETĪCIJA ORLAVA,
    pleciņš ar cimdu - SANTA KIRMUŽA-SVILĀNE
Dizaineres MADARA DĀVIDA, SANTA KIRMUŽA-SVILĀNE, LETICIJA ORLAVA

Kolekcijas nosaukums Daydreaming
Ideja Kad skatiens sastingst... Komponisti viens otram: Džona Keidža sarunas ar Mortonu Feldmanu (iznākušas 2022. gadā).
"F: Nokļūt tajā... Vienkārši panākt tukšumu galvā. To es domāju, kad saku, ka esmu dziļi iegrimis domās.
K: Jā, jā, tas ir kā okeāns ar zivīm, un zivis ir domas, un tu sasniedz stāvokli, kurā tavs skatiens ir tik pilns ar okeānu, ka tu nemaz nepamani zivis."
Kolekcija veidota kā komandas darbs LMA studiju procesa ietvaros, sadarbojoties Madarai Dāvidai, Letīcijai Orlavai un Santai Kirmužai-Svilānei. Rezultāts kā radīts saviesīgiem un sarkanā paklāja pasākumiem.

Dizainere MADARA INDRIKSONE
  • Dizainere MADARA INDRIKSONE

Kolekcijas nosaukums Iekšējais bērns
Ideja Savas bezrūpības nepazaudēšana ir dzīves spēle, iekšējās emocijas, sevis sajušana un izzināšana. Tās ir krāsas audumos, pieskārieni dažādajām audumu un citu materiālu virsmām, tas ir aicinājums to visu ieraudzīt ar citām acīm un citām sajūtām. Esmu nedzirdīga. Arī cilvēks, bet dzīvoju klusumā. Pilnvērtīgs cilvēks un radoša personība. To atspoguļo kolekcija, aksesuāri un tērpu detaļas, kas runā zīmju valodā. Kolekciju papildina somas dažādās roku žestu formās, kas zīmju valodā apzīmē konkrētu vārdu. Tērpi ir valkājami kā ikdienā, tā īpašos pasākumos - cilvēkiem, kas izjūt savu personības spēku.


Dizainere LAIMA JURČA
  • Dizainere LAIMA JURČA

Kolekcijas nosaukums Regenerative process
Ideja Kolekcija iemieso rūpes kā atjaunojošanās procesu, uzsver uzticēšanos sev. Dizaina izstrādes process šajā kolekcijā tika vadīts, balstoties uz impulsiem un paļaujoties uz līdzšinējo pieredzi. Kā izejas punkts apzināti izvēlēta eksistējošo materiālu un resursu izmantošana, kas ļāva eksperimentēt ar dažādu materiālu kombinācijām un tekstūrām, vienlaikus saglabājot zīmola esošo estētiku. To veidojot, kā prioritāte tika izvirzīts process, atzīstot, ka ceļš uz emocionālo atjaunošanos ir tikpat svarīgs kā galamērķis.
Dizainere GUNA NEBARE
  • Dizainere GUNA NEBARE

Kolekcijas nosaukums Oat un Coal
Ideja Kolekcija radīta, iedvesmojoties no dabas, vienkāršiem materiāliem un vēsturiskā darbaļaužu apģērba. Lietas transformējas un kombinējas savā starpā. Apģērbs laimīgai dzīvei saskaņā ar dabu.


Projektu finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par saturu atbild Žurnālu izdevniecība Lilita