Ievadbilde

Pagātnes mirkļi

Avārija lauvu parkā (1970)

Nepatīkamā situācijā nonāca franču studentu grupa, kura 1970. gadā bija sadomājusi apmeklēt Longlītas safari parku Lielbritānijā. Ekskursijas laikā studentu autobuss noslīdēja no ceļa un to ielenca bars parkā mītošo lauvu. Autobusā esošie cilvēki tika cauri ar dažiem sasitumiem un izbīli, jo autobusa šoferis spaidīja signāltauri, līdz palīgā ieradās parka apsargi. Ar šautenēm bruņotie sargi turēja plēsoņas drošā attālumā tik ilgi, lai pasažieri varētu pārsēsties citā transportlīdzeklī. Arī lauvām netika nodarīts nekāds kaitējums. Longlītas parks, starp citu, darbojas vēl šobaltdien.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par saturu atbild Žurnālu izdevniecība Lilita