Ievadbilde

Pagātnes mirkļi

Nešaujiet uz fīreru! (1944)

1944. gada sākumā Itālijā norisinājās viena no slavenākajām Otrā pasaules kara kaujām Rietumu frontē - kauja par Montekasīno. Vācu karaspēks ieņēma izdevīgas pozīcijas kalnā pie senā Montekasīno klostera un sekmīgi atvairīja vairākus sabiedroto uzbrukumus. Cīņas par klosteri risinājās no janvāra vidus līdz pat maija vidum, un to laikā šis vēstures piemineklis tika nopostīts, bet abas puses cieta lielus zaudējumus - sabiedrotie apmēram 50 000 cilvēku, bet vācieši 20 000. Toties, kad sabiedrotajiem beidzot izdevās pārraut vācu aizsardzības līniju, ceļš uz Romu bija vaļā.
Šis foto tapis kauju beigu fāzē, kad sabiedrotie jau guvuši virsroku. Attēlā redzami divi britu karavīri, kuri blakus savai pozīcijai novietojuši Hitlera karikatūru, tā nostādot vācu karavīrus grūtas izvēles priekšā - šaut pa fīreru taču nebūtu glīti! Taču ložu atstātie caurumi Hitlera attēlā liecina, ka laikam jau vācieši par fīrera bildes saglabāšanu galvu īpaši nebūs lauzījuši.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par saturu atbild Žurnālu izdevniecība Lilita