Kino un foto hronists

Eduards Kraucs ir viens no leģendārajiem foto un kino hronistiem Latvijas vēsturē. Par savu dzīvi viņš stāstījis tā: «Esmu dzimis 1898. gadā Rīgā. Desmit gadu vecumā sāku interesēties par fotografēšanu un filmu [domātas kinofilmas - aut.]. Pirmā pasaules kara laikā evakuējos uz Maskavu. Maskavā beidzu vidusskolu un iestājos Maskavas Kalnu institūtā. Beidzot Kalnu institūtu, bija nodoms organizēt ekspedīcijas kalnos ar filmu uzņemšanu.»

«Esmu bijis klāt vēsturiskos notikumos...»

Taču revolūcija izjauca Krauca plānus. 1921. gadā viņš atgriezās dzimtenē un iestājās Latvijas armijā. Lūk, kādas ir Krauca atmiņas par savu darba gaitu sākumu: «Tika strādāti visādi darbi. Ar palienētu aparātu sāku nodarboties ar fotografēšanu. Fotouzņēmumus par aktuālām tēmām piedāvāju avīzēm un žurnāliem. Pasākums veicās, un jau varēju pieņemt pirmo palīgu Jāni Baltiņu, apmācot viņu arī filmēt. Faktiski es biju sava filmu uzņēmuma operators, izdevējs, scenārists un šoferis vienā personā. Labs palīgs man bija tekstu un uzrakstu literārās daļas vadītājs Kārlis Zēbergs. Esmu braucienos nolietojis divus motociklus, trīs automašīnas, ceturto paņēma krievi. Kas var saskaitīt braucienus vilcienos, tramvajos, autobusos, ar Rīgas ormaņiem un taksīšiem. Pat Daliņa stilā esmu drāzies cauri Rīgai, ja neviena satiksmes līdzekļa nav bijis pa ceļam.»

Eduards Kraucs ar kameru pie Daugavas, vietā, kur sāk tapt Ķeguma HES.

Eduards Kraucs Latvijā ir uzņēmis ap 550 kinohronikas žurnālu un ap piecpadsmit kultūrfilmu, tostarp Gauja (1934), Cēsis (1939), Rīgas tirgus (1930), Jānis Čakste Liepājas 300 gadu jubilejā, Kārlis Ulmanis apciemo Latgali (1934), VEF Minox (1939), bijis līdzoperators filmai Tautas dēls (1934) un uzņēmis ap 200 000 fotoattēlu. Latvijā esot palikuši 400 foto palielinājumi no Latvijas neatkarības laika, kas bija domāti speciālai grāmatai.
Eduarda Krauca mantojums ir ārkārtīgi bagāts. Latvijas Kinofotofonodokumentu arhīvā glabājas 318 viņa uzņemtās kinohronikas. Savā testamentā viņš novēlējis «visu savu Latvijā palikušo mantu brīvās Latvijas Republikas valdībai, tas ir, tai valdībai jeb viņas pārstāvjiem, kurai nav nekāda sakara ar komunistiem vai ar Padomju Savienību». Pats Kraucs izteicies: «Savā darbības laikā esmu bijis klāt pie lieliem vēsturiskiem notikumiem.» Un ne tikai tiem vien, jo viņš ir, piemēram, dokumentējis Tautas balvas laureātus Jāzepu Vītolu, Vili Plūdoni, Vilhelmu Purvīti. Interesants ir fakts, ka Kraucs filmējis Vilhelmu Purvīti, gleznojot pie Baldones brīvā dabā, kā arī paša autora izvēlētās divdesmit gleznas.

No foto uz kino

Cik zināms, 1925. gada 23. martā Eduards Kraucs atvēra savu fotodarbnīcu Rīgā, Marijas ielā 78-3, bet no 1930. gada tā atradās Dzirnavu ielā 57. Uz fotosalonā tapušajiem fotouzņēmumiem tika spiests zīmogs Ed.KraucsFILM-foto.
Nākamais zīmīgais pavērsiens Eduarda Krauca dzīvē - 1930. gadā viņu angažēja slavenā vācu filmu studija UFA. No trīsdesmitajiem gadiem filmēšana vispār kļuva par Krauca galveno nodarbošanos. Par to liecina iespaidīgais kinolenšu skaits - divu gadu laikā viņš paspēja uzfilmēt simt kinohroniku. Šis radošā darba augstais punkts ar līdzgaitniekiem un Jaunāko Ziņu reportieriem tika kārtīgi nosvinēts restorānā Ēdene.
Kopš 1931. gada Kraucs kopā ar skaņu režisoriem brāļiem Blumbergiem veidoja skaņu hroniku filmas. Viņi bija pirmie, kas Latvijā ieviesa skaņu filmas. Jāpiebilst, ka Edgars un Voldemārs Blumbergi paši konstruēja skaņu ierakstu aparatūru, kas pozitīvi ietekmēja skaņu hronikas filmu uzņemšanas attīstību Latvijā. Eduards Kraucs par šo laiku ir stāstījis: «Sākums bija grūts, nav iekārtas, materiālu, un pasākumam jāpiemaksā no fotografēšanas ienākumiem. Ar laiku lieta uzlabojas, var sākt arī ārzemju laikrakstiem un žurnāliem piegādāt fotogrāfijas no Latvijas, kā arī ārzemju filmu apskatus.»
Pēc padomju okupācijas 1940. gadā Kraucs turpināja darboties kinohronikas veidošanā, tikai nu jau kinožurnālu Padomju Latvija vajadzībām. Iespējams, ka tieši šis apstāklis bija par pamatu tam, ka viņu neizsūtīja uz Sibīriju 1941. gada deportācijās, kā arī labās krievu valodas zināšanas.
1940. gada 30. augustā Kraucs savu filmu uzņemšanas un apstrādāšanas darbnīcu Elizabetes ielā 57 likvidēja, bet fotodarbnīca Dzirnavu ielā turpināja strādāt līdz 1940. gada 13. decembrim, kad tā arī tika likvidēta. Latvijas Valsts vēstures arhīvā uzgāju dokumentu, kas datēts ar 1940. gada 17. decembri, un tajā teikts, ka ir nacionalizēts viņa kinoteātris Kazino, Brīvības ielā 80. Padomju laikā minēto ēku pazinām kā Muzikālo komēdijas teātri, celtne, kurā bija 900 skatītāju vietu, būvēta 1905. gadā. Savulaik, nopērkot Kazino, Eduards Kraucs bija iecerējis iekārtot telpas izstādēm latviešu māksliniekiem un skaņu filmu laboratoriju, bija paredzēta vieta kafejnīcai, atpūtai, grāmatām. Tika plānots veidot Ziemeļvalstu hronikas par notikumiem Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Igaunijā un citur, bet kara apstākļu dēļ šis nodoms neīstenojās. Eduarda Krauca uzņemtās filmas par Baltijas valstīm izmantoja arī Amerikas studijas FOX, Paramount un MGM. Šo periodu Kraucs ir raksturojis īsi un kodolīgi: «Strādāts bija daudz, zaudēts viss.»

Izrādās, tieši Krauca uzņēmumi izmantoti grāmatā Baigas gads, kurā atainotas padomju okupācijas režīma zvērības.

Baigais gads un Ķegums

Stāstot par izcilā latviešu operatora veikumu, ir jāpiemin Baigā gada 1942. gada izdevums, kur lielākā daļa fotodokumentu ir viņa darbs. Daudzus gadus esmu centies noskaidrot, kurš varētu būt fotogrāfiju autors, jo nevienā izdevumā, kas iznākuši latviešu, vācu un zviedru valodā, nav atrodams fotogrāfa vārds. Pārzinot 1940. un 1941. gada fotogrāfu darbību Latvijā, ļoti ticama šķita versija par Eduardu Kraucu, bet tai nebija apstiprinājuma. Viena no manām karstākajām vēlmēm nokļūt Hūvera institūtā bija tieši saistīta ar Baigo gadu un Eduardu Kraucu, lai atrastu pierādījumus manām aizdomām. Un 1999. gadā es tiešām nokļuvu Hūvera institūtā saulainajā Kalifornijā. Adolfa Eglīša aprakstā, ko viņš ir pierakstījis kā paša Krauca stāstījumu, ir minēts, ka «... Baigā gada izdevumā liela daļa dokumentālo foto ir Eduarda Krauca. uzņēmumi. Tāpat Life speciālizdevumā lielākā daļa ir Krauca uzņēmumi.» Minētais izdevums iznāca ASV 1953. gadā.

Latvijas muzejos, arhīvos un bibliotēkās glabājas Eduarda Krauca fotogrāfijas, bet to skaits nav tik liels. Toties ļoti nozīmīgs ir viņa atstātais mantojums par Ķeguma spēkstacijas celtniecību - 1736 fotonegatīvi. Dienu pa dienai celtniecības gaita tika iemūžināta no 1936. gada 8. septembra līdz 1940. gada 20. jūlijam. Eduards Kraucs fotodokumentāciju bija veicis uz stikla fotoplatēm, tātad ar fotokameru uz statīva, kas tajā laikā gan bija parasta lieta, taču pie tik sarežģītas konstrukcijas objekta ar šādu aparatūru noteikti bija grūti strādāt. Būdams profesionālis savā arodā, viņš noteikti saprata šīs celtnes nozīmīgumu Latvijas valsts tautsaimniecībā un tāpēc negāja vieglāko ceļu. Par nopelniem Latvijas valsts labā Eduards Kraucs 1938. gadā tika apbalvots ar Atzinības Krustu.

Kraucs fiksēja arī pirmā padomju okupācijas gada notikumus.

Kara reportieris

Kraucs turpināja filmēt līdz pat vācu armijas ienākšanai Rīgā 1941. gada 1. jūlijā. Vācu okupācijas laikā viņš darbojās kā frontes operators, dokumentējot latviešu leģiona karavīrus Volhovas frontē, kā arī žurnālam Deutsche Wochenschau. Kā kara reportierim viņam ne vienreiz vien nācies nonākt nāves briesmās. Edmunds Zirnītis raksta, ka bīstamā situācijā - krievu ielenkumā - Kraucs nokļuvis pie Iecavas, kur Deutsche Wochenschau uzdevumā devies filmēt kaujas. Pārzinādams apkārtni, pa purvu ceļiem beidzot izglābies pats, parādīdams ceļu arī dažām vienībām. Citreiz atceļā uz Rīgu no Ļeņingradas aplenkuma loka viņš aiz Narvas iekļuvis partizānu uzbrukumā. 1941. gada jūnijā filmējis bēgošos čekistus un par tādu pārdrošību viņš gandrīz samaksājis ar savu dzīvību.

Leģionāri Volhovā.

Vācu laikā tapa filmas Sarkanā migla (1942) par Baigā gada notikumiem padomju okupācijas pirmā gada laikā, Latviešu tauta cīņā pret boļševismu (1942), kā arī Dziesmu svētki Liepājā (1943).
ASV Hūvera institūtā glabājas 1977. gada 31. janvārī Adolfa Eglīša pierakstītais Eduarda Krauca stāstījums par kara beigu periodu: «Atstāju Rīgu vienu dienu pirms krievu ienākšanas, tas bija 13. oktobrī 1944. gadā. [Citā dokumentā minēts 10. oktobris - aut.] Nokļuvu Ventspilī, vācieši deva rīkojumu braukt uz Vāciju ar kuģi Bremerhaven. Krievu lidmašīnas uzbruka šim bēgļu un ievainoto karavīru transporta kuģim, nometot divas fosfora bumbas. Tiku ievainots trīs vietās, kad gribēju filmēt, piedraudēja ar nošaušanu.» Kuģis nogrima kopā ar apmēram 600 cilvēkiem, kuru vidū bija arī daudz latviešu bēgļu. Eduardam Kraucam izdevās izglābties, tāpat arī viņa mātei un abiem brāļiem. Kā izrādījās, no smagākiem ievainojumiem un iespējamas nāves bija paglābis aitādas puskažociņš.

Darbs Amerikā

Pirmos piecus trimdas gadus Kraucs pavada Augsburgā Hochfeldes bēgļu nometnē, kur no 1946. līdz 1950. gadam filmē nometnes dzīvi. Savukārt 1948. gadā to jau dara IRO (International Refugee Organisation) uzdevumā, fiksējot, kā notiek bēgļu iztaujāšana un izceļošana. Kad pašam bijis jāizvēlas, uz kuru valsti izceļot, piedāvājumi bijuši no Austrālijas, Venecuēlas un pat Ekvadoras, bet Kraucs, paklausot kolēģa Jāņa Doreda ieteikumam, izšķīries par ASV, kur ieradās 1950. gadā. Kā jau aktīvs kinooperators, viņš arī izceļošanu un dzīvi uz kuģa ir dokumentējis vēsturei. Kādā no Hūvera institūta dokumentiem ir minēti 75 filmu rullīši ar 2500 uzņēmumiem un 989 rullīši ar 37 000 uzņēmumiem, kā arī trīs 16 mm filmas, no kurām vienā parādīts, kā padomju emisāri piespiedu kārtā deportē bēgļus uz PSRS.
ASV filmu sabiedrībā Aleksander Film Kolorādospringsā starp 600 darbiniekiem bijuši divdesmit četri latvieši. Tur Eduards Kraucs īstenoja vērienīgu projektu, organizējot 100 televīzijas raidījumus ar ievērojamāko trimdas latviešu personību piedalīšanos.
Ievērojamais Latvijas vēstures hronists nodzīvoja un nostrādāja šajā filmu sabiedrībā 26 gadus. Eduards Kraucs no dzīves šķīrās 1977. gada 14. septembrī Kolorādospringsā.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par saturu atbild Žurnālu izdevniecība Lilita