Ievadbilde

Pagātnes mirkļi

Sējai gatavi (1952)

Pavasaris allaž nāk ar lauku darbiem - tā tas bijis jau no laika gala. Taču piecdesmito gadu sākumā Latvijas zemniekiem nācās mācīties saimniekot pa jaunam - nesen izveidoto kolhozu un sovhozu ietvaros. Visi tie, kuriem varēja būt iebildumi pret stāšanos kolhozā, bija 1949. gadā deportēti uz Sibīriju, bet pārējiem nācās, klusu ciešot, pakļauties. Tagad visi lauki, lopi un tehnika bija kopīgi, bet saimniekot vajadzēja saskaņā ar kompartijas vadošo biedru norādēm. Šajā attēlā iemūžināti pavasara aršanas darbi Līvānu rajona Ļeņina vārdā nosauktajā kolhozā. Līvānu Mašīnu un traktoru stacijas agronoms Donāts Ancāns mēra, vai arums ir pietiekami dziļš, bet traktorists Nikolajs Ļvovs noskatās uz šo procesu.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par saturu atbild Žurnālu izdevniecība Lilita