Ievadbilde

Pagātnes mirkļi

Meža darbi (1952)

Agrāk ziema bija laiks, kad laucinieki pievērsās meža darbiem - vasarā bija daudz cita darāmā, taču aukstie un sniegotie mēneši bija īstais laiks koku ciršanai. Tas nebija viegls darbs, jo vēl piecdesmitajos gados tehnika nebija plaši pieejama: nācās iztikt ar rokas zāģiem, bet baļķus no meža ārā vilkt ar zirgiem. Kā tas izskatījās, varam redzēt šajā attēlā - te Baldones Ļeņina komjaunatnes organizācijas XI kongresa vārdā nosauktā arteļa kolhoznieki izved kokmateriālus no cirsmas.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par saturu atbild Žurnālu izdevniecība Lilita