Pagātnes mirkļi

Cīņa par ražu (1952)

Komunistiem patika pat vienkāršas lietas saukt ļoti skaļos vārdos. Cīņa par ražu - tā propaganda nereti dēvēja visparastāko labības vai kartupeļu novākšanu. Tiesa, reizēm gan tā tiešām izvērtās par kaut ko līdzīgu karadarbībai, īpaši jau sliktu laikapstākļu gadījumā. Kartupeļu novākšanai bieži vien tika mobilizēti arī skolēni un pat pilsētas uzņēmumu strādnieki. Teorētiski tā skaitījās brīvprātīga piedalīšanās kartupeļu talkā, taču realitātē nekādas izvēles nebija - ja lika, bija jādodas vākt tupeņus. Masveidīgas talkas gan vairāk bija raksturīgas septiņdesmitajiem un astoņdesmitajiem gadiem, kamēr piecdesmitajos, kad uzņemts šis foto ar Ogres rajona Staļina vārdā nosauktā kolhoza darbiniekiem, lauku ļaudīm visbiežāk nācās iztikt ar pašu spēkiem un arī visai pieticīgu tehnikas atbalstu.

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par saturu atbild Žurnālu izdevniecība Lilita